Thiết kế Logo Nguyệt Coffee

Nguyệt Coffee nổi tiếng với cà phê ngon đến từ Malaysia nay muốn có tên mới kèm với logo và một số mẫu thiết kế liên quan đến logo thật đặc biệt.

Ý tưởng: Mặt trăng + cà phê + chữ C.

Phác thảo hình khối dựa trên những đường tròn, kết nối và hoàn thiện.

Tông màu Pantone P47-16C chuẩn quốc tế.

Lựa chọn font chữ.

Hoàn thiện và scale.

Phiên bản stroke, dương bản và âm bản.

Demo trên chất liệu